Giới thiệu / Tầm nhìn & Sứ mệnh


Tầm nhìn của chúng tôi
Công ty đa quốc gia Nurture Growth Bio Fertilizer Inc nỗ lực đóng vai trò lãnh đạo trong công nghiệp bằng cách cung cấp một giải pháp hữu hiệu thay thế phân bón sinh học – hữu cơ, thân thiện môi trường, không có hóa chất và tiết kiệm chi phí cho mùa gặt hái trù phú nhất và sự tiêu thụ lành mạnh nhất.

Cam kết của chúng tôi
- Trách nhiệm đối với môi trường
- Giải pháp phân bón có chất lượng
- Sự canh tân
- Sự chính trực
- Trách nhiệm xã hội của công ty

 
Sau khi được chứng nhận đã đạt được những yêu cầu về điều hành từ nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt là chứng nhận OMRI (viện nghiên cứu các sản phẩm nguồn gốc hữu cơ lớn nhất thê giới) Nutrue Growth Bio hiện nay được bán và sự dụng rộng rãi trên khắp Á Châu và Bắc Mỹ.
jnbk