Hoạt Động Nội Bộ / Thị trường nông nghiệp hữu cơ thế giới ngày càng tăng trưởng mạnh


Với 50.9 triệu hecta và doanh thu 80 tỷ dola / năm theo kết quả công bố của tổ chức IFOAM và viện nghiên cứu FIBL ( số liệu đến 2015) trong đó dẫn đầu là Mỹ, kế đến là Đức, Pháp và Trung Quốc

Nhu cầu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ngày càng gia tăng mạnh mẽ đặc biệt tại Mỹ tốc độ tăng trưởng mỗi năm trên 11% cao hơn bất kỳ các ngành khác , và hiện có đến 179 quốc gia quan tâm và phát triển định hướng nông nghiệp hữu cơ với hơn 2.4 triệu nhà sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đứng đầu là Ấn Độ, Ethopia và Mexico

Về diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ thì lớn nhất là các nước Úc, Mỹ, Achentina và các nước bắc Mỹ .

Nurture Growth đã và đang đóng góp 1 phần trong công cuộc cách mạng hữu cơ toàn cầu với sự có mặt hầu hết các quốc gia trọng yếu trong việc sản xuất sản phẩm hữu cơ : Mỹ, Mexico, Ấn Độ & Trung Quốc .

Đặc biệt hiện tổ chức IFOAM (tổ chức lương thực hữu cơ Toàn Cầu) đang trong quá trình hoàn tất các bước cuối cùng chứng nhận Nurture Growth là thành viên IFOAM trong năm 2017